INFORMACJE PRAWNE

INFORMACJE PRAWNE

© Prawa autorskie 2004-2011 Ford Motor Company. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Ford i logo Ford to zarejestrowane znaki handlowe Ford Motor Company. Reprodukowanie, używanie lub dystrybuowanie tej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez odpowiedniego upoważnienia może mieć poważne konsekwencje karne i będzie ścigane za pomocą wszelkich możliwych środków dostępnych w granicach prawa. Wszystkie ilustracje, informacje techniczne, dane oraz opisy umieszczone na niniejszej stronie internetowej były zgodnie z naszą najlepszą wiedzą prawidłowe w chwili uruchamiania strony.

Prawo do zmiany cen, specyfikacji i instrukcji konserwacji w dowolnym czasie i bez powiadomienia zarezerwowane jest w Polityce Forda dotyczącej nieustannego rozwoju i doskonalenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zaprezentowane informacje były dokładne i zgodne ze stanem faktycznym, jednakże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieścisłości lub braki stwierdzone w tej publikacji.

Używamy Webtrends do śledzenia wykorzystania strony i poprawy jej wydajności. Czy wyrażasz zgodę na śledzenie?