Zestawy naprawczy do  przedniej szyby Forda (MLI  501) – Zupełnie nowe produkty: prostsze  zastosowanie i nowe  materiały!

Zestawy naprawczy do  przedniej szyby Forda (MLI  501) – Zupełnie nowe produkty: prostsze  zastosowanie i nowe  materiały!

Ford wprowadza zupełnie nowe, jedno i dwuskładnikowe zestaw y naprawcze do przedniej szyby,  które charakteryzują się bardzo krótkim czasem od zastosowania do gotowości do jazdy (około 1  godziny) i są w pełni zgodne z wymogami specyfikacji testów zderzeniowych Forda! Składniki  zestawu do szybkiej naprawy zostały opraco- wane specjalnie do pojazdów Forda i obejmują  nowe końcówki do nakładania gruntu oraz wstępnie w ycięte lub regulowane dysze w zależności  od w ybranego rodzaju kleju. Dzięki nim zagwarantowana jest nie tylko optymalna w ysokość i  szerokość aplikacji kleju: w połączeniu z krótkim czasem od zastosowania do gotowości do  bezpiecznej jazdy, zestaw y te oferują nieocenione możliwości przeprowadzania skutecznych  napraw w bardzo krótkim czasie. Tym samym możesz obsłużyć większą liczbę pojazdów, maleją  koszty pracy, a satysfakcja klientów rośnie!

Szybkie zastosowanie
• Kompletne zestawy gwarantują wysoką niezawodność procesu oraz szybkie i czyste naprawy we wszystkich przedziałach wiekowych pojazdów
• Krótki czas przygotowania (klej jednoskładnikowy jest natychmiast gotowy do użycia / klej dwuskładnikowy wymaga około 0,5 godziny wstępnego podgrzania)
• Zupełnie nowe końcówki do nakładania gruntu gwarantują optymalne dozowanie, równomierne rozprowadzenie warstwy dzięki wydajnemu efektowi kapilarnemu oraz prostą i czystą obsługę.
• Wstępnie wycięte i / lub regulowane dysze gwarantują optymalną wysokość i szerokość aplikacji kleju
• Pojazd jest gotowy do jazdy po godzinie – wszystkie wymagania specyfikacji testów  zderzeniowych Forda są spełnione

Doskonałe parametry produktu
Oba rodzaje kleju do naprawy szyb zapewniają jednogodzinny czas od zastosowania do  gotowości do jazdy nawet z otwartą poduszką powietrzną po stronie pasażera. Jednoskładnikowy klej stosowany bez podgrzewania wysycha po 24 godzinach, jeżeli zastosuje się go zgodnie z  wymaganiami producentów w temperaturze pokojowej i przy 40 - 60 % wilgotności powietrza*. Dwuskładnikowy klej podgrzewany działa homoge- nicznie, dzięki czemu jest niewrażliwy na  zewnętrzne warunki klimatyczne. W tabeli na następnej stronie można znaleźć specyfikacje obu  produktów oraz zapoznać się z różnicami między nimi.

*   Należy pamiętać, że w innych przypadkach czas do pełnego w yschnięcia może ulec pewnemu  wydłużeniu.

Niezrównana wydajność
Nowe kleje do naprawy szyb Forda są w pełni zgodne z najbardziej rygorystycznymi  specyfikacjami Forda w zakresie czasu schnięcia oraz wymaganiami dotyczącymi testów  zderzeniowych. Jednym z badań, którym są poddawane, jest niezwykle wszechstronny test  Florida: po wystawieniu na działanie promieni słonecznych przez okres do 3 miesięcy materiał  wciąż spełnia wymogi przewidziane w specyfikacjach. Ponadto materiały są monitorowane na  bieżąco zgodnie z procedurami zapewniania jakości obejmującymi produkty o parametrach  określonych przez Forda — oferty przedstawiane przez niezależną konkurencję na rynku  wtórnym mogą nie być w pełni zgodne z wysokimi standardami Forda!

Ważne informacje oraz różnice


Najważniejsze informacje o programie
• Nowo opracowane składniki zestawów, specjalnie do pojazdów Forda
• Niezwykle konkurencyjne ceny
• Możliwość zastosowania we wszystkich pojazdach marki Ford
• Pełne zestawy
• Testy i wydajność zgodnie ze standardami i specyfikacjami Forda

Jak korzystać?
• Skorzystaj z wysokiej jakości zestawów do naprawy po niezwykle atrakcyjnych cenach –  zaoferuje je swoim klientom!

Aby zapoznać się z aktualnymi cenami, skontaktuj się ze swoim Dealerem!

Używamy Webtrends do śledzenia wykorzystania strony i poprawy jej wydajności. Czy wyrażasz zgodę na śledzenie?